બ્યૂટી પાર્લર તાલીમ

પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પાંચ ગામ માં ગામ ની મહિલાઓ માટે શિવણ અને બ્યુટી પાર્લર ની તાલીમ આપવામાં આવે છે જેમાં ત્રણ મહિના ની તાલીમ હોય છે અને તાલીમ પૂરી થયા બાદ બહેનો ને સર્ટિફિકેટ પણ આપવામાં આવે છે. 18 થી 45 વર્ષ ની બહેનો ને તાલીમ આપવામાં આવે છે.

બ્યુટી પાર્લર ની તાલીમ માં (મહેદી, થ્રેડીંગ, ફેશીયલ, હાઈબ્રો થ્રેડીંગ, હેર સ્ટાઈલ, સ્કીન કેર માહિતી, બ્લીચ, મેનીક્યોર, પેડીક્યોર, હેર કટીંગ, મેક અપ, દુલ્હન)

એડવાન્સ કોર્ષ પણ શીખવવામાં આવે છે જેમાં (આઇબ્રો ,ફેશીયલ, ફેશ વેક્સ, રીબોડીંગ, સ્મૂથનીંગ, હેર કટીંગ, હેર સ્પા, હેર મસાજ, ડી-ટેન, બોડી મસાજ, બોડી વેક્સ, હેર કલર, બ્રાઈડલ, હેર સ્ટાઈલ, મેક અપ)

બહેનો ને તાલીમ આપ્યા બાદ તે ઘરે બેસી ને કેટલી કામગીરી અને ઓર્ડર લે છે તે પણ ટીમ દ્વારા નોધ કરવામાં આવે છે.

જે બહેનો એ તાલીમ લીધી છે તે નીચે મુજબ છે.

 

બ્યુટી પાર્લર તાલીમાર્થી બહેનો નું લીસ્ટ

ક્રમાંક ગામ લાભાર્થી સમય ગાળો (મહિનો)
1 ઘુમાસણ 20 10/11/2022
2 ચાંદરડા 20 10/11/2022
3 બોરીસણા 20 20/12/2022
4 વડાવી 20 15/05/2023
5 રાજપુર 20 5/10/2023
6 ઘુમાસણ 20 5/10/2023
કુલ 120